Menuiserie-Riche-Fenetres-isolees-archi-Low-A.jpg

Hoe kiest u best uw nieuwe ramen? PVC, aluminium of hout? Deel

Contacteer-ons

Deel 2 : Thermische en akoestische prestaties

P

Hoe kiest u best uw nieuwe ramen? PVC, aluminium, hout of hout-aluminium? Het is belangrijk dat u gedurende lange tijd gerust kunt zijn met uw keuze.  
4 artikels zullen u helpen om uw eigen selectie te maken. Het tweede artikel hieronder gaat over de thermische en akoestische prestaties.

De criteria die, behalve de prijs, uw keuze zullen bepalen zijn van technische, esthetische, praktische of zelfs filosofische aard.

De techniek bepaalt de thermische en akoestische prestaties en de veiligheid. De esthetiek? Die hangt af van uw stijl, van de stijl van uw woning, van de manier waarop het materiaal aangepast kan worden om aan te sluiten bij deze stijl en van het uitzicht van de materie.  U wilt praktische ramen die gemakkelijk te onderhouden zijn op lange termijn …  Ook de filosofie speelt vandaag vaak mee in uw keuze. We denken immers aan ecologie. Hoe is het schrijnwerk geproduceerd, waar en door wie, en hoe worden de ramen gerecycleerd?

Menuiserie-Riche-fenetres-sur-mesure-design-archi-FMA.jpg

De thermische prestatie van het raam:  een grote uitdaging.

Een isolerend raam is een raam met een isolerende beglazing, een isolerende tussenlaag (het verbindingsstuk tussen de beglazing en het kader), maar ook een zo isolerend mogelijk kader.  
Hoe kunt u weten of een raam thermisch performant is? De isolatiecoëfficiënten, “U” genoemd en wetenschappelijk berekend voor de bouwsector, stellen u in staat om juiste en duidelijke informatie over de thermische waarde te bekomen. Hoe lager de coëfficiënt “U”, hoe beter de isolatie.

Menuiserie-Riche-fenetres-isolees-pose.JPG

Voor de ramen kunt u te maken krijgen met verschillende termen : 

  • Uw = globale thermische prestatie van het raam (rekening houdend met de Uf, Ug en psi)
  • Uf = thermische prestatie van het kader
  • Ug = thermische prestatie van de beglazing
  • Psi = factor van thermische geleiding via de rand van het glas

Bij projecten met een sterke thermische prestatie, zoals de passiefhuizen, wordt ook rekening gehouden met de zonnefactor, “g-factor” genoemd. Deze evalueert het vermogen van de beglazing om de warmte van buiten naar binnen te laten (dus een gratis en zogenaamd “passieve” aanvoer van warmte).  Hoe hoger de “g-factor”, hoe beter de gratis en natuurlijke aanvoer van energie.
Deze prestaties worden berekend op basis van een kantelraam van 1,23 x 1,48 m, conform de norm EN ISO 10077-2.

Menuiserie-RIche-Uw-cest-quoi-performances-thermiques.jpg

En welk materiaal is het best voor isolatie:  PVC, hout of aluminium?

Volgens de fabrikanten zijn er ramen met een Uw tot 0,65 W/m²K in hout, hout-aluminium en PVC.  Voor aluminium zakken deze waarden zelden onder 0,79 W/m²K.
Hout blijft een lengte voorsprong hebben, want voor een gelijke dikte biedt het sterke thermische prestaties, en dit van nature, zonder extra synthetische isolatie.  Het raamwerk van Riche is bovendien beschikbaar in verschillende diktes, zodat het aangepast kan worden aan de gewenste prestatie: lage-energie of passief (PHI-certificaat).
Hout is een van nature isolerend materiaal, want de vezels van het hout omhullen een groot aantal luchtbellen en die vormen een beproefd isolatieprincipe.  Het gevoel van comfort dat hout biedt heeft het te danken aan de heel lage thermische geleiding.  In tegenstelling tot aluminium, dat snel heel koud wordt in de winter en heel warm in de zomer, vertoont hout dit warm/koud-effect immers niet.

solation-thermique-fenetres-pvc-alu-bois-pinguouins.jpg

Uiteraard zijn er ook performante kaders in PVC en aluminium. Hun dikte moet dan wel groter zijn voor dezelfde prestatie, wat minder verfijnd kan ogen bij bepaalde projecten. En we mogen ook niet vergeten dat aan de profielen in PVC en aluminium vaak synthetische isolaties toegevoegd worden om tot equivalente prestaties te komen … Dat is minder ecologisch …
Om het probleem van koudebruggen (doorgang van de kou), veroorzaakt door metalen verstevigingen die geïntegreerd werden in de kaders van PVC, op te lossen, hebben de fabrikanten deze vervangen door synthetische verstevigingen.  Dit is nadelig voor grote ramen van PVC want de synthetische verstevigingen zijn minder performant wat de stabiliteit – en de veiligheid – betreft.
De kaders in aluminium met heel sterke thermische prestaties kosten vaak veel, meer dan een passiefkader in hout-aluminium.
Hout, een van nature isolerend materiaal, komt in verschillende soorten (eik, lariks, epicea …). Het voordeel is dat al deze verschillende houtsoorten variabele “U”-coëfficiënten hebben, maar ook sterke punten binnen andere prestatiedomeinen:  akoestiek, veiligheid, esthetiek en zelfs ecologie.

isolation-thermique-fenetres-pvc-alu-bois.jpg

De akoestische prestatie:  een onmisbaar comfort in een stedelijke omgeving

Twee parameters dragen bij tot de akoestische prestatie van uw raamwerk: Een akoestische beglazing, en kader, van een zo dicht mogelijk materiaal.
Als u weet dat de kaders van de ramen in PVC en aluminium holle profielen zijn, dan begrijpt u al snel dat een raam van massief hout een betere akoestische prestatie mogelijk maakt.
Voor een optimale akoestische isolatie kiest u best voor hard hout, zoals eik, lariks of sipo.  Het principe van de akoestische isolatie bestaat er immers in de geluidsfrequenties te “breken” en de dichtheid van harde houtsoorten versterkt dit fenomeen.
Wanneer een vakman het heeft over een akoestisch raam, dan zal hij u doorgaan de prestaties van de beglazing uitleggen. En die zijn ook belangrijk. (maar de prestaties van het kader zijn dat evenzeer!)
(maar de prestaties van het kader zijn dat evenzeer!) Bij Menuiserie Riche werden de kaders getest door het WTCB en de resultaten waren heel positief (de resultaten van het WTCB zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail). In het kader van werken uit te voeren langs een wegen- of spoorwegas, in een luchthavengebied …  zijn deze wetenschappelijke resultaten van primordiaal belang.
Er bestaat niet EEN akoestische oplossing, er zijn MEERDERE akoestische oplossingen …  Wenst u zich te beschermen tegen lage frequenties?  Of tegen hoge frequenties?
En zoals geldt voor elke prestatie presteert ook het beste raam maar maximaal als het wordt geplaatst volgens de regels van de kunst …  Voor de akoestische prestatie moet het aanspannen heel nauwgezet gebeuren, met geschikt materiaal, anders kan er zich prestatieverlies voordoen …  Een apart project?  Contacteer onze fabriek om u in contact te brengen met een plaatser – akoestisch expert …

isolaiton-acoustique-fenetres-aéorport.jpg

3 bijkomende artikels om te kiezen tussen PVC, aluminium en hout:

U wenst de mening van onze experten, aarzel niet en neem contact met ons op !